Ga verder naar de inhoud

De geschiedenis van het KIK

De federale wetenschappelijke instelling is het resultaat van het interdisciplinaire project van oprichter Paul Coremans (1908-1965) – een instituut waar kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici, restaurateurs en vele andere wetenschappers samenwerken aan één missie: de inventarisatie, de wetenschappelijke studie en de conservatie van kunstwerken voor het hele land en alle Belgen.

Het instituut was altijd aanwezig bij sleutelmomenten in de geschiedenis van België. Vandaag evolueert het KIK op een coherente manier mee met de maatschappelijke veranderingen om meer synergieën te ontwikkelen, zijn sociale impact te versterken en te streven naar meer duurzaamheid.

History Web01

Van documentatiedienst tot laboratorium

De geschiedenis van het KIK begon in 1900 met de oprichting van een fotografisch atelier van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), dat opnames van kunstwerken maakte volgens interne verzoeken. In 1920 werd de Belgische Documentatiedienst opgericht, die vanaf dan het hele land bestreek om foto's bij te houden van werken en gebouwen van over het hele land, dus niet meer exclusief voor het museum. In 1934 vroeg Jean Capart, hoofdconservator van de KMKG, aan Paul Coremans om de Belgische Documentatiedienst over te nemen en een Laboratorium voor Fysisch en Chemisch onderzoek op te richten. Dit laboratorium was bedoeld om toezicht te houden op het werk van conservatie- en restauratieateliers en om onderzoek te doen naar het opsporen van vervalsingen en overmatige restauraties.

History Web02

De eerste inventaris van het Belgische artistieke erfgoed

In 1917-1918 maakten Duitse fotografen een fotografische inventaris van ons erfgoed. Die grootschalige campagne vormde de eerste nationale inventarisatie van het Belgische artistieke erfgoed. Een team van meer dan dertig Duitse kunsthistorici, architecten en fotografen onder leiding van Paul Clemen, conservator van het Rijnlands Erfgoed, vereeuwigde de belangrijkste culturele monumenten van België. Over een periode van achttien maanden, van de zomer van 1917 tot aan Wapenstilstand in november 1918, namen ze meer dan 10 000 foto's. De foto's werden in 1927 aangekocht door de Belgische Staat en zijn tot op vandaag het paradepaardje van onze collecties.

History Web03

De enige getuigen van erfgoed in puin

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op vraag van Stan Leurs, professor aan de Universiteit Gent, en Jozef Muls, directeur-generaal voor Schone Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, een fotografische inventaris van het Belgische culturele erfgoed opgemaakt door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Deze foto's zouden na de oorlog bijzonder nuttig blijken voor het herstel van beschadigd erfgoed. Er werden bijna 160 000 negatieven gemaakt, waarvan sommige de enige overgebleven getuigenissen zijn van kunstwerken of monumenten die vernietigd werden.

History Web04

Een onafhankelijke federale openbare instelling

In 1948 werden de Documentatiedienst en het Laboratorium samen het Centraal Iconografisch Archief van Nationale Kunst en Centraal Laboratorium der Belgische Musea (ACL). In 1957 werd dit het KIK; een onafhankelijke federale openbare instelling gewijd aan de inventarisatie, de wetenschappelijke studie en de conservatie van kunstwerken, ten voordele van het hele land. Het verenigen van kennis uit verschillende domeinen en de uitwisseling van perspectieven leidt tot creatieve oplossingen - dat is het concept van interdisciplinariteit dat Paul Coremans, de eerste directeur, ontwikkelde.

History Web05

Een gebouw ontworpen voor interdisciplinair onderzoek

De ruimtes die door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis aan het KIK ter beschikking werden gesteld, voldeden al snel niet meer. Daarom werd besloten een nieuw gebouw te realiseren. De werken namen vier jaar in beslag: de grondwerken begonnen in 1958 en de oplevering vond plaats in 1962. Het zes verdiepingen tellende complex, met een majestueuze centrale trap, was het eerste gebouw ter wereld dat speciaal was ontworpen voor interdisciplinair onderzoek. De uitdaging was om een esthetisch aantrekkelijke structuur te creëren waarin diensten met verschillende oppervlaktes en apparatuur naast elkaar konden bestaan. Het werd bedacht door architect Charles Rimanque op basis van een technisch ontwerp van René Sneyers, hoofd van de Laboratoria. Het meubilair is ontworpen door interieurontwerper Stéphane Jasinski.

History Web06

Het liturgisch erfgoed beschermen

In 1967 werd het KIK gevraagd om een fotografische inventaris op te stellen van de inboedel van Belgische heiligdommen, gezien de groeiende bezorgdheid over het steeds vaker verdwijnen van kerkelijke roerende goederen. Negen kunsthistorici - één uit elke provincie - kregen de taak om in elk kanton op prospectie te gaan. Privéfotografen maakten de opnames. 250 000 foto's documenteren alle voorwerpen van artistiek, historisch, archeologisch of cultureel belang. Deze missie, die uiteindelijk het hele erfgoed zou moeten omvatten, gaf de prioriteit aan kerken, omdat hun inrichting gevaar liep na veranderingen in de liturgie in 1963. 213 inventarissen, ingedeeld per kanton, werden gepubliceerd tussen 1972 en 1983, en zijn een belangrijk instrument voor collectiebeheer door kerkbesturen. Vandaag gaat de fotografische inventaris verder en omvat ze het erfgoed van alle Belgen.

History Web07

Voortdurende innovatie

Dankzij de opgedane ervaring bij de conservatie en restauratie van een groot aantal kunstwerken, de documentatie ervan, de voortdurende scholing en internationale uitwisselingen, is het KIK een kenniscentrum geworden dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en praktijken. In de jaren 1980 werden in de laboratoria en ateliers systematische studies uitgevoerd naar de versteviging van steenachtige materialen, hun bescherming tegen zure regen, het gebruik van waterafstotende middelen en reinigingsmethoden. Ook radiokoolstofdatering wordt steeds verfijnder en doeltreffender. In 2013 kreeg het KIK een eigen AMS-machine van de laatste generatie, de MICADAS (Mini Carbon Dating System). MICADAS is het enige AMS-toestel voor C14 in België.

History Web08

Informatisering en open access

Het instituut werkt actief aan een beleid van open access tot zijn onderzoeksgegevens. Vanaf 1989 werden gegevens van foto's in de archieven in de computer ingevoerd en vanaf 1995 werden de foto's zelf gedigitaliseerd. Er werd ook een campagne opgezet om de belangrijkste kunstwerken van het land in kleur te fotograferen. In 2001 lanceerde het KIK het online portaal BALaT om zijn kennis en expertise en alle informatie die het instituut heeft gecreëerd en verzameld over het Belgische erfgoed te delen met alle betrokkenen uit het erfgoedveld en met het grote publiek.

History Web09

Een belangrijke speler in een lokaal en internationaal netwerk

Om zijn activiteiten op het vlak van onderzoek, restauratiebehandelingen en (preventieve) conservatie uit te voeren, kan het KIK sinds jaren rekenen op de steun van structurele partners, zowel in België als in het buitenland. Het instituut is ook actief betrokken bij onderzoeksprogramma's op Europees en internationaal niveau. Op die manier speelt het een sleutelrol als schakel binnen het Belgische erfgoednetwerk en is het een echte toegangspoort tot Europa en de wereld.

Meer dan 20 000 interventiedossiers

Sinds de Tweede Wereldoorlog zorgen de onderzoeksdiensten en ateliers van het Departement conservatie-restauratie van het KIK voor de documentatie van het Belgische erfgoed. Meer dan 20 000 interventiedossiers zijn in het instituut gearchiveerd. Zij zijn het resultaat van studies, behandelingen en labo-analyses uitgevoerd door onze conservators-restaurators, kunsthistorici en chemici. Het gaat over zowel materieel als immaterieel erfgoed, op verschillende dragers en van verschillende materialen. De dossiers getuigen van onze inzet, sinds 75 jaar, voor de bescherming van het cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.

History Web10

Inspelen op nieuwe uitdagingen

Het KIK past zich aan aan de digitale revolutie, de globalisering en de gevolgen van klimaat-, gezondheids-, economische, sociale en energiecrisissen. We volgen de maatschappelijke veranderingen, versterken synergieën, vergroten onze sociale impact en kiezen voor duurzaamheid. Het instituut verankert zich zo in de samenleving. We doen dat door de verspreiding van kennis in open access; door projecten zoals CHrisis, dat nadenkt over het beheer van Belgisch erfgoed in tijden van nood; of een initiatief zoals de Erfgoed Challenge, dat de Belgen uitdaagt om mee zorg te dragen voor het erfgoed dat voor hen van betekenis is.