Ga verder naar de inhoud

Onze collega's vallen in de prijzen!

Proficiat aan onze collega's Bart Fransen, Eduardo Lamas-Delgado, Géraldine Patigny, Jeroen Reyniers en oud-collega Fanny Van Cleven voor hun opmerkelijke werk, dat werd bekroond met verschillende prijzen.

Jaarprijs wetenschapscommunicatie

Bart Fransen, hoofd van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, werd zopas bekroond met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn tentoonstelling Facing Van Eyck. The Miracle of Detail.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, maar evenveel lof gaat naar de partners van deze expo: Bozar, het digitaal ontwerpbureau Hovertone en cellist-componist Benjamin Glorieux.

Dank ook aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) voor de promotie van wetenschap in klare taal!

Emblème ARAB

Opname in de Academie & Prijs Suzanne Sulzberger

In 2020 en 2021 werden Eduardo Lamas-Delgado en Géraldine Patigny tweemaal gelauwerd: ze werden lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België én ontvingen de Suzanne Sulzberger Prijs voor Kunstgeschiedenis.

Die prijs wordt uitgereikt door de Université Libre de Bruxelles ter nagedachtenis van deze Belgische kunsthistorica (1903-1990), een van de grote kenners van de Vlaamse kunst van de Moderne Tijd. Een mooie erkenning van de expertise van onze kunsthistorici door hun collega-specialisten!

Prijs Louis Roppe

De Provincie Limburg reikte de Vijfjaarlijkse Prijs Eregouverneur Louis Roppe uit aan Fanny Van Cleven, Jeroen Reyniers en Anton Ervynck voor hun onderzoek en publicatie Met maagdelijke blik. De reliekschat van Herkenrode doorgelicht. Een erkenning die de laureaten graag delen met de co-auteurs van het boek, stuk voor stuk toppers in hun vak!

De deputatie motiveert de toekenning van de prijs als volgt: “De studie is een belangrijke mijlpaal in het algemene onderzoek naar het religieus erfgoed in Limburg, en bij uitbreiding in de Euregio.” Voorts onderstrepen ze het unieke karakter van de reliekenschat en het belang van de publicatie voor een opname van de collectie in de Topstukkenlijst. Dat laatste gebeurde in augustus 2021. Op VRTNWS lees je er meer over.

De Prijs Louis Roppe wordt elke vijf jaar uitgereikt aan jonge navorsers of beleidsverantwoordelijken voor een studie over het cultuurhistorische, maatschappelijke of natuurlijke leefmilieu in Limburg. Aan de toekenning van de prijs is een bedrag van 4000 euro verbonden.

Jeroen web

Ons hele team is de Provincie Limburg dankbaar voor deze mooie erkenning. Met de geldprijs zullen we in de nabije toekomst een nieuwe studie aanvatten. België herbergt nog tal van reliekschrijnen en -schatten die nood hebben aan onderzoek, een conservatiebehandeling en een brede herwaardering.

Jeroen Reyniers, kunsthistoricus (KIK)

Meer nieuws van het KIK

DSF2383 small

"Horizon 2030 Powered by Loterie Nationale — Nationale Loterij" in het Jubelpark

08.04.2024

Deze lente en zomer kan je in het Jubelpark in Brussel, waar het KIK gehuisvest is, voor het eerst naar het stadsfestival Horizon 2023 Powered by Loterie Nationale - Nationale Loterij. In het programma van het festival staan erfgoed, kennis en culturele instellingen centraal. Horizon 2030 biedt een voorproefje van wat het toekomstige Jubelpark zal worden tegen 2030: het sociaalculturele vlaggenschip van België in een prachtig groen kader. Op zaterdag 13 april zal de Horizon 2030 Lift Off de feestelijke start van het project markeren.

Lees meer
F3 P1 Foto 20

Derde fase Lam Gods: eerste resultaten beloven schitterende apotheose

26.03.2024

Sinds mei 2023 loopt de derde en laatste fase van de grootscheepse conservatie-restauratiecampagne van het Lam Gods door het KIK. De voorbije maanden heeft het team niet-originele vernissen weggenomen en de verflagen eronder uitvoerig bestudeerd. Momenteel is men, na het advies van de internationale commissie van experten, begonnen met het verwijderen van 16de-eeuwse overschilderingen. Nu al zijn de eerste resultaten adembenemend mooi.

Lees meer