Ga verder naar de inhoud

Onze-Lieve-Vrouw van Tongre: een culturele en sociale heropleving

In Tongre-Notre-Dame vierden de inwoners dit weekend de terugkeer van het emblematische beeld van hun dorp: Onze-Lieve-Vrouw van Tongre. Na een verblijf van tien maanden in het KIK voor een nauwgezette studie en restauratie, keerde Onze-Lieve-Vrouw van Tongre, geklasseerd als topstuk van de Federatie Wallonië-Brussel, terug naar de basiliek in het dorp. Eeuwenoud erfgoed kreeg een nieuw leven!

Restauratie, een proces met respect voor de geschiedenis

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tongre, een topstuk van de Federatie Wallonië-Brussel, kreeg onlangs speciale aandacht van experts van het KIK. Gedurende tien maanden heeft een team onder leiding van Emmanuelle Mercier, hoofd van het Atelier polychrome houtsculptuur, een interdisciplinaire studie uitgevoerd en dit emblematische werk uit 1081 gerestaureerd.

Het beeld onderging een ongelukkige restauratie eind jaren 1960, waarbij lagen gekleurde verf werden verwijderd. Gelukkig onthulde een diepgaande analyse onder een binoculaire microscoop de aanwezigheid van de oorspronkelijke polychromie op het gezicht van Maria, bedekt door een overschildering. Samen met de Federatie Wallonië-Brussel werd besloten om het bijna tien eeuwen oude, oorspronkelijke gezicht terug zichtbaar te maken.

Een sterke band met de lokale gemeenschap

De restauratie van het beeld van Notre-Dame de Tongre, gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel, maakt ook deel uit van een groot maatschappelijk gebeuren. Het beeld, dat een significante historische en spirituele waarde heeft, speelt een centrale rol in lokale tradities en vieringen.

De terugkeer ervan valt samen met de jaarlijkse feesten voor Maria-Lichtmis en markeert een moment van wedergeboorte en harmonie voor de lokale bevolking en pelgrims. Deze festiviteiten, die de miraculeuze verschijning van het beeld in 1081 vieren, krijgen een extra dimensie met de terugkeer van dit gerestaureerde werk. Voor Emmanuelle Mercier en haar team is de herintegratie van het beeld in zijn oorspronkelijke omgeving een heuglijk moment samen met de lokale gemeenschappen.

De feestelijkheden zijn ook een gelegenheid om bijzonder nieuws te delen: de C14-datering van het beeld komt overeen met de miraculeuze verschijning ervan in 1081. De wetenschap komt dus overeen met de legende!

Dit weekend werd het beeld van Notre-Dame de Tongre teruggeplaatst midden op het altaar in de linkerzijbeuk van de basiliek. Het is de vaste plaats van het beeld en deze komt overeen met de exacte plek waar het verscheen in 1081. Kortom, de restauratie van dit Onze-Lieve-Vrouwebeeld door het KIK is een geweldig voorbeeld van hoe erfgoedbehoud de banden tussen kunst, wetenschap, geschiedenis en samenleving weer kan aanhalen.

Meer nieuws van het KIK

48006158682 32178cf86f k

REFRESH: De watercyclus bestuderen om erfgoed te beschermen

12.07.2024

Klimaatverandering is een duidelijke prangende uitdaging voor onze wereld. Ook voor erfgoed. Water is een boosdoener voor erfgoed(sites). We moeten dus kijken naar duurzaam waterbeheer om ons erfgoed te beschermen. Dat doen we met REFRESH.

Lees meer
SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer