Ga verder naar de inhoud

Onze-Lieve-Vrouw van Tongre: een culturele en sociale heropleving

In Tongre-Notre-Dame vierden de inwoners dit weekend de terugkeer van het emblematische beeld van hun dorp: Onze-Lieve-Vrouw van Tongre. Na een verblijf van tien maanden in het KIK voor een nauwgezette studie en restauratie, keerde Onze-Lieve-Vrouw van Tongre, geklasseerd als topstuk van de Federatie Wallonië-Brussel, terug naar de basiliek in het dorp. Eeuwenoud erfgoed kreeg een nieuw leven!

Restauratie, een proces met respect voor de geschiedenis

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tongre, een topstuk van de Federatie Wallonië-Brussel, kreeg onlangs speciale aandacht van experts van het KIK. Gedurende tien maanden heeft een team onder leiding van Emmanuelle Mercier, hoofd van het Atelier polychrome houtsculptuur, een interdisciplinaire studie uitgevoerd en dit emblematische werk uit 1081 gerestaureerd.

Het beeld onderging een ongelukkige restauratie eind jaren 1960, waarbij lagen gekleurde verf werden verwijderd. Gelukkig onthulde een diepgaande analyse onder een binoculaire microscoop de aanwezigheid van de oorspronkelijke polychromie op het gezicht van Maria, bedekt door een overschildering. Samen met de Federatie Wallonië-Brussel werd besloten om het bijna tien eeuwen oude, oorspronkelijke gezicht terug zichtbaar te maken.

Een sterke band met de lokale gemeenschap

De restauratie van het beeld van Notre-Dame de Tongre, gefinancierd door de Federatie Wallonië-Brussel, maakt ook deel uit van een groot maatschappelijk gebeuren. Het beeld, dat een significante historische en spirituele waarde heeft, speelt een centrale rol in lokale tradities en vieringen.

De terugkeer ervan valt samen met de jaarlijkse feesten voor Maria-Lichtmis en markeert een moment van wedergeboorte en harmonie voor de lokale bevolking en pelgrims. Deze festiviteiten, die de miraculeuze verschijning van het beeld in 1081 vieren, krijgen een extra dimensie met de terugkeer van dit gerestaureerde werk. Voor Emmanuelle Mercier en haar team is de herintegratie van het beeld in zijn oorspronkelijke omgeving een heuglijk moment samen met de lokale gemeenschappen.

De feestelijkheden zijn ook een gelegenheid om bijzonder nieuws te delen: de C14-datering van het beeld komt overeen met de miraculeuze verschijning ervan in 1081. De wetenschap komt dus overeen met de legende!

Dit weekend werd het beeld van Notre-Dame de Tongre teruggeplaatst midden op het altaar in de linkerzijbeuk van de basiliek. Het is de vaste plaats van het beeld en deze komt overeen met de exacte plek waar het verscheen in 1081. Kortom, de restauratie van dit Onze-Lieve-Vrouwebeeld door het KIK is een geweldig voorbeeld van hoe erfgoedbehoud de banden tussen kunst, wetenschap, geschiedenis en samenleving weer kan aanhalen.

Meer nieuws van het KIK

Christus Met Doornenkroon Tijdens Restauratie

Dieric en Albrecht Bouts doorgrond in 'Atelier Bouts'

16.02.2024

Van 16 februari tot 28 april 2024 ontdek je in M - Museum Leuven hoe de schilder Dieric Bouts in de 15de eeuw precies te werk ging. Aan de hand van zes kunstwerken worden zes verschillende wetenschappelijke onderzoekstechnieken getoond. De inbreng van de expertise van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium was daarbij cruciaal.

Lees meer
Kapel volledig

Volgende restauratiefase breekt aan voor de Rubenskapel

12.02.2024

In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen begon vorige week de conservatie-restauratie van de stenen monumenten in de Rubenskapel. De kapel is de laatste rustplaats van Pieter Paul Rubens (1577-1640). Het interieur, dat bestaat uit prachtige kunstschatten, won in 2021 de eerste editie van de Erfgoed Challenge. Dankzij die winst is het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) sinds 2022 bezig met de conservatie-restauratie ervan. Nu zijn dus de stenen elementen aan de beurt.

Lees meer