Ga verder naar de inhoud

Overstromingen juli 2021: Hoe het KIK zijn expertise inzet en oplossingen voorstelt

Op 14, 15, 16 en 24 juli 2021 is België getroffen door verschrikkelijke overstromingen. In de getroffen regio’s zijn er nog altijd mensen die moeite hebben terug te keren naar hun huis en normaal leven. Ook ons cultureel erfgoed lijdt hard onder deze ramp. Kerken, musea, bibliotheken, archieven en beschermde gebouwen hebben hun collecties, objecten en meubilair aangetast zien worden door afvalwater en slib, dat vaak vol zit met verontreinigende stoffen. Tot nu toe zijn er meer dan 106 monumenten getroffen, een twintigtal beschermde objecten en meer dan honderd objecten die zijn opgenomen in de Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) van het Agence wallonne du Parimoine (AWaP).

Mélissa Licata

Geschreven op 13 april 2022
Photo 1 small

Samen staan we sterk

Sinds 18 juli hebben vrijwilligers van het KIK de getroffen gebieden bezocht en advies op afstand gegeven. Op 20 juli heeft het KIK in samenwerking met het Belgisch Comité van het Blauwe Schild (BBB) en andere instellingen een crisisbeheerscomité opgericht. Met als doelstelling om de eerste bezoeken ter plaatse te organiseren, het bedreigde erfgoed te inventariseren, verschillende deskundigen te betrekken, juiste informatie te voorzien, het publiek bewust te maken van het bedreigde erfgoed en aanverwante projecten te ontwikkelen. Het crisiscomité heeft vijf maanden samengewerkt, eerst wekelijks en vervolgens maandelijks, en heeft zijn werkzaamheden op 23 november afgesloten met een vergadering van een dag van de verschillende partners in het KIK. Op 25 maart 2022 heeft de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een subsidie aan het KIK toegezegd om de reddingswerkzaamheden voort te zetten, na te denken over het opstellen van rampenplannen en onderzoek naar de gevolgen van overstromingen voor het erfgoed.

Het KIK gebruikt zijn expertise om, in samenwerking met de verschillende betrokken partners, oplossingen voor te stellen om de risico's voor het erfgoed bij rampen zo veel mogelijk te beperken. De eerste stap bestond uit de balans op te maken van onze interventies en te bepalen wat kan worden verbeterd en/of versterkt.

Enerzijds moeten we nadenken over het opzetten van een noodstructuur voor het erfgoed, waarin het KIK een sleutelrol zou kunnen spelen. Erfgoedbeheerders moeten beschikken over deze noodstructuur en de bijbehorende instrumenten die kunnen helpen bij een vroegtijdig herstel. Hierdoor wordt de schade tot een minimum beperkt.

Anderzijds moet er ook gekeken worden naar het complexe administratieve en politieke kader van België, met verschillende machtsniveaus, federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk, die in dit uitvoeringsproces moeten worden geïntegreerd. Tegelijkertijd zullen onze deskundigen onderzoek verrichten naar de gevolgen van overstromingen voor bepaalde soorten erfgoed (polychroom houten beeldhouwwerk, glas, keramiek, textiel). Overstroomd erfgoed lijdt onder verschillende soorten schade (breuk, verplaatsing, verschijnen van schimmel of zwam, chemische reacties van de materialen waaruit het werk is opgebouwd met water en de bestanddelen daarvan) deze moeten worden waargenomen, gemeten en gekwantificeerd om een passende en duurzame behandeling te kunnen voorstellen.

Foto's : © Kabinet van Thomas Dermine

Meer nieuws van KIK/IRPA

20220922 Bonka KIK Preview 00378

Mariaretabel is terug in Boussu

16.03.2023

Nu het onderzoek en de restauratie door het KIK zijn afgerond - resultaten van dendrochronologie-onderzoek zullen nog volgen -, is het retabel van de Maagd Maria, mét de in 1914 gestolen fragmenten, sinds januari te bewonderen in de Kapel van de Heren in Boussu.

Lees meer
20220310 Bonka KIK Online 05469

Hilde De Clercq aangesteld tot algemeen directeur van het KIK

13.03.2023

Hilde De Clercq is benoemd tot algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Zij zet met groot enthousiasme en voortreffelijke inzet haar werk van de voorbije zes jaar verder.

Lees meer