Ga verder naar de inhoud

Spelenderwijs kennismaken met preventieve conservatie

Begin maart, tijdens de opendeurdag en de sectordag van het KIK, heeft de Cel preventieve conservatie met behulp van legoblokjes op een speelse manier het publiek gesensibiliseerd.

Om het publiek te sensibiliseren maakte de Cel preventieve conservatie tijdens de opendeurdagen van het KIK gebruik van een origineel legobouwwerk: een maquette van een museumdepot. De creatie van een museumdepot in LEGO bood de kans om uit te leggen waarom en hoe deze depots moeten worden ingericht en hoe er volgens bepaalde regels moet worden gewerkt. Preventieve conservatie richt zich immers op de omgeving van erfgoedobjecten en is gebaseerd op risicoanalyse en de implementatie van praktische maatregelen om kunstwerken te beschermen. De grote risico's werden uitgelegd door een landschappelijke omgeving na te bouwen op de maquette: de nabijheid van een vulkaan, een snelweg, een rivier, enzovoort.

De demonstratie aan de hand van de legomaquette maakte een discussie met het publiek mogelijk en hielp hen ons werk op het gebied van onder andere veiligheid, klimaat en dissociatie beter te visualiseren. Daarnaast konden de mensen deelnemen aan een spel rond risicoanalyse. Ze werden gevraagd om een risico te kiezen, voorgesteld door een lego-object, uit de tien mogelijke schadefactoren, opgesomd op een poster. Daarna mochten ze op de maquette een gepaste reactie naspelen, volgens de vier belangrijkste soorten procedures (vermijden, blokkeren, beperken, reageren).

Wil je er volgende keer ook bij zijn?

De opendeurdag en de sectordag (voor professionelen) vonden plaats in maart 2023. De data van de volgende opendeurdagen worden binnenkort bekendgemaakt.

Meer nieuws van het KIK

SA20 cover WEB

Publicatie van een nieuwe Scientia Artis!

10.06.2024

Van de Brusselse familie beeldhouwers du Quesnoy - de vader, Hiëronymus de Oudere, en zijn twee zonen, Frans en Hiëronymus de Jonge - zijn alleen het leven en werk van de oudste zoon, Frans du Quesnoy, beroemd in Rome, grondig bestudeerd. Maar wie was zijn jongere broer, Hiëronymus de Jonge? Wat weten we over zijn leven en werk? Heel weinig. Ondanks zijn briljante carrière als beeldhouwer en hofarchitect voor de gouverneur van de voormalige Nederlanden, Leopold Willem (1647-1656), werd zijn werk door critici verwaarloosd na zijn terdoodveroordeling in 1654.

Lees meer
Rubenskapel Steen 2

Stenen monumenten in de Rubenskapel ondergaan grondig onderzoek

24.04.2024

Als het maar niet té veel stof doet opwaaien. Letterlijk dan. De beelden in de Rubenskapel, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge, krijgen een grondige conservatie-restauratiebehandeling door het Atelier steensculptuur van het KIK. Begin februari 2024 gingen onze steenexperten in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen van start. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze vele schenkers. Waar staan we nu, bijna drie maanden na de aanvang van de ambitieuze restauratie?

Lees meer