Ga verder naar de inhoud

Atelier steensculptuur

Van monumentaal poortgebouw tot klein museumstuk: ons team geeft elke steensculptuur een studie of behandeling op maat. We staan in voor materiaaltechnische studies, pilootrestauraties en conservatie-restauratieprojecten.

Steengoede experts

De experts van het Atelier steensculptuur leggen zich toe op studies en behandelingen van beeldhouwwerken in ‘steen’. Denk aan natuursteensoorten als albast, marmer, kalksteen, kalkzandsteen en zandsteen, maar ook aan steenachtige materialen als terracotta, gips en verschillende soorten mortel.

Het atelier heeft een ruime ervaring met alle soorten steensculpturen:

 • roerend en onroerend erfgoed
 • in interieur en exterieur
 • kleine museale werken, geïsoleerde beelden en monumentale ensembles.

Op Instagram gunnen we u graag een kijkje achter de schermen!

X080361 gold Web

Wie kan bij ons terecht?

We werken samen met musea, kerkfabrieken, restauratie-architecten en lokale besturen in heel België. Daarbij zetten we volop in op de conservatie-restauratie en studie van kunstwerken van uitzonderlijk belang of met een problematiek die nieuwe inzichten biedt voor het wetenschappelijk onderzoek.

Materiaaltechnische studie

Onze experts identificeren de materialen waaruit het beeldhouwwerk of het ensemble is vervaardigd, net als de gebruikte technieken. Het gaat hier zowel om de originele, als om later toegevoegde elementen.

Soms komt daar een polychromiestudie aan te pas: de studie van de afwerkingslagen. Die bestaat uit:

 • een stratigrafisch onderzoek
 • een interpretatie van de labo-analyses
 • een digitale reconstructie van de originele beschildering.
Judy De Roy

Materiaaltechnische studies leveren interessante informatie op over de geografische verspreiding van materialen en historische vervaardigingstechnieken. Ze zijn ook een perfecte aanvulling op kunsthistorisch onderzoek: ze geven uitsluitsel over de authenticiteit van een kunstwerk, of linken een werk aan een bepaalde kunstenaar of school.

Judy De Roy, hoofd van het atelier

Behandelingsvoorstel

De studie van grotere ensembles gebeurt ter plaatse. Het doel? Kennis verzamelen over het gehele werk voor de opmaak van een gedetailleerd behandelingsvoorstel op maat. Dat kan de opdrachtgever vervolgens gebruiken om een lastenboek op te stellen. De studie omvat meestal:

 • een (kunst)historisch onderzoek
 • een materiaaltechnische studie
 • een polychromiestudie (indien van toepassing)
 • een studie van de bewaringstoestand
 • het uitvoeren van behandelingstesten
 • het uitvoeren van een pilootrestauratie, waarbij de volledige behandeling op een representatief vlak wordt getest. Ze dient als referentie voor de eigenlijke restauratie.

De ervaring die we opdeden tijdens de voorstudie kunnen we ook inzetten voor de opvolging van de restauratie. Die kan dan eventueel ook door andere gekwalificeerde conservator-restaurateurs worden uitgevoerd.

Sam Huysmans

Aan onze job van restaurateur hangen enkele privileges vast. Zo passeren de meest uitzonderlijke, verborgen schatten van ons erfgoed in onze handen, krijgen we toegang tot unieke locaties en kunnen we een licht werpen op nieuwe aspecten binnen ons werkveld.

Sam Huysmans, conservator-restaurateur

Conservatie- en restauratiebehandeling

Het team van het Atelier steensculptuur gaat zorgvuldig te werk om elk stuk volgens de regels van de kunst te restaureren en te bewaren (ICOM code of ethics for museums, E.C.C.O. Professional Guidelines). Daarom gaat aan elke behandeling een uitgebreide studie en documentatie vooraf. Naast een materiaaltechnische studie worden ook de schade en schademechanismen van het kunstwerk in kaart gebracht. Die kennis laat ons toe om het werk optimaal te conserveren-restaureren en door te geven aan toekomstige generaties.

Bijleren, delen en aanleren

We scholen ons continu bij via workshops en colloquia in binnen- en buitenland. Zo blijven we op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in ons vakgebied. We delen onze vakkennis graag via:

 • lezingen
 • onderzoekspublicaties, waaronder de reeksen uitgegeven door het KIK
 • advies aan collega-restauratoren.

We bieden regelmatig stageplaatsen aan voor studenten uit binnen- en buitenland die een erkende conserveringsopleiding volgen of recent voltooid hebben. Zo krijgen ze de kans om praktijkervaring op te doen. Met onze professionele begeleiding leren ze proactief en inventief ingrijpen op problemen in de restauratiepraktijk.

Interdisciplinaire onderzoeksprojecten

Heel wat projecten vragen om een bundeling van expertises. We werken daarvoor nauw samen met onze collega's in het KIK: de kunsthistorici en fotografen, het Labo monumenten en monumetale decoratie, het Labo polychromie en de andere KIK-ateliers voor conservatie-restauratie. Maar ook externe onderzoekers dragen hun steentje bij.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Judy De Roy
Judy De Roy
Verantwoordelijke

Onze experts