Ga verder naar de inhoud

Atelier schilderkunst

In de bekwame handen van onze schilderkunstexperts passeren de grootste meesters van de 14de eeuw tot nu: van de gebroeders Van Eyck, Pieter Bruegel, Lambert Lombard en Peter Paul Rubens tot Claude Monet of Constant Permeke… Met minutieuze zorg bestuderen, conserveren en restaureren we hun werk.

Meesters uit de Zuidelijke Nederlanden

Onze conservator-restaurateurs genieten wereldfaam voor hun expertise op het vlak van paneelschilderingen en schilderijen op doek. Ze buigen zich over werken van alle belangrijke kunstenaars – Belgisch en buitenlands, uit elke periode – die in Belgische collecties worden bewaard. Hun specialiteit? Dat zijn werken uit de Zuidelijke Nederlanden die dateren van de 14de tot de 17de eeuw.

Voor dit nationaal erfgoed kunnen we vaak rekenen op financiële ondersteuning van de verschillende overheden.

Livia Depuydt

Alle leden van ons team zijn hooggespecialiseerde, geëngageerde mensen. Om onze kennis en technieken verder te verfijnen en aan de top van ons vakgebied te blijven, zetten we sterk in op teamwerk en een interdisciplinaire aanpak. Voor wetenschappelijke beelden, materiaaltechnische analyses of kunsthistorisch onderzoek bijvoorbeeld werken we nauw samen met de andere afdelingen van het KIK.

Livia Depuydt, hoofd van het atelier
X126925 gold Web

Wie kan bij ons terecht?

Onze focus ligt op de schatten van ons nationaal erfgoed, bewaard in openbare collecties en in kerken – voornamelijk in België, maar soms ook uit het buitenland. Onze expertise komt ten volle tot zijn recht voor schilderijen van hoge kwaliteit, met een grote kunsthistorische waarde of met een meerwaarde voor het wetenschappelijk onderzoek.

Voorstudie: interdisciplinair kennis vergaren

Elke behandeling wordt voorafgegaan door een uitgebreid interdisciplinair onderzoek. Hierbij wordt een maximum aan informatie verzameld over de originele materialen en technieken, historische aanpassingen, vroegere restauratie-ingrepen… Het atelier kan er steunen op de inbreng van de Cel wetenschappelijke beeldvorming, die met onschadelijke stralen onthult wat het blote oog niet kan zien. Veel van onze restaurateurs zijn tevens opgeleid als kunsthistoricus en zijn bedreven in de studie van de vakliteratuur en comparatief stijlonderzoek. Ze laten zich graag adviseren door de Cel kunsthistorisch onderzoek en inventaris of doen een beroep op hun internationale netwerk van kunstwetenschappers en conservatiespecialisten.

Conservatie-restauratie en doorgedreven onderzoek

Eens de toestand van het schilderij in al zijn dimensies is beschreven en in beeld gebracht, begint de eigenlijke ingreep. Die gebeurt volgens de ethische code van het E.C.C.O. Onze experts zetten de lange traditie van het KIK voort in de toepassing van beproefde en wetenschappelijk gefundeerde restauratietechnieken. Die worden steeds verfijnd en de vakkennis wordt gedeeld met stagiairs en conservatie-experten van over de hele wereld.

De behandeling is een geprivilegieerd moment voor verder onderzoek. Het getrainde oog van de restaurateurs wordt ondersteund door wetenschappelijke analyses, zoals ma-XRF of de studie van dwarsdoorsnedes van de verflagen door het Labo schilderkunst. Zo ontstaat een diepgaand inzicht in het creatieproces en eventuele latere aanpassingen. Centrale aandachtspunten zijn een duurzame bewaring van het schilderij en uiteraard de esthetiek. Door de behandeling wordt de eenheid binnen de compositie hersteld en wordt het kunstwerk terug leesbaar.

Kennis delen met specialisten en liefhebbers

Het volledige onderzoek en alle stappen van de behandeling worden niet enkel grondig beschreven in het restauratieverslag. Elke restauratiecampagne levert een schat aan nieuwe informatie op over de ontstaanscontext van het schilderij, de techniek, het materiaalgebruik of het creatieve proces van de kunstenaar… Meer dan eens worden er spectaculaire ontdekkingen gedaan, zoals de oude overschilderingen die een groot deel van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck bedekten, de echte ontstaansdatum van Bruegels Dulle Griet, of de originele opstelling van Lambert Lombards zijluiken voor het retabel van Saint Denis. Deze bevindingen worden gepubliceerd in vakliteratuur, maar ook voorgesteld in de pers en media en toegelicht op colloquia en lezingen voor het grote publiek.

Karen Bonne

De eerste stap in een project is een grondig vooronderzoek. Zo leren we meer over het werk, de staat waarin het zich bevindt, de context waarin het tot stand kwam… Pas daarna gaan we van start met de restauratie. Dat is een uiterst gespecialiseerd werk, maar het resultaat is vaak spectaculair, zoals in het geval van het Lam Gods of de Dulle Griet.

Karen Bonne, conservator-restauratrice
X093985 gold Web

Meewerken aan het conservatieproject van morgen?

Erfgoed is van iedereen. Samen zorgen we dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ons atelier? Neem contact met ons op!

Livia Depuydt
Livia Depuydt
Verantwoordelijke

Onze experts

Karen Bonne
Hélène Dubois
Aline Genbrugge
Nathalie Laquiere
Marie-Annelle Mouffe
Françoise Rosier