Ga verder naar de inhoud

Cel decoratie van monumenten

Raam- en deurlijsten, ijzersmeedwerk, stucwerk, behangpapier... Ze geven historische gevels en interieurs hun onmiskenbare karakter. Onze expertise over deze stukjes erfgoed is onmisbaar bij tal van restauratieprojecten van beschermde gebouwen.

IMG 8445

Expertise ten dienste van restauratie

Het team bestaat uit gespecialiseerde conservator-restaurators. Met hun onderzoek vergroten ze de kennis van decoratieve afwerkingen: zowel de kunstgeschiedenis als de geschiedenis van de gebruikte technieken. Daarnaast worden ze ingeroepen bij restauratieprojecten. Zowel overheden, als particulieren vinden zo hun weg naar de Cel decoratie van monumenten.

Soms groeit uit de samenwerking een structureel samenwerkingsverband, zoals met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het Waals Gewest (AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine).

Ons vakdomein vergt vaak een interdisciplinaire aanpak. Voor heel wat werven werken we nauw samen met de andere diensten van het KIK: de ateliers voor conservatie-restauratie, de laboratoria en de documentatie.

Emmanuelle Job, verantwoordelijke van de cel

Stratigrafisch onderzoek: zoeken naar de ‘originele staat’

Hoe zijn de decoratieve elementen van een gebouw in de loop der tijd geëvolueerd? Stratigrafisch onderzoek van de afwerkingen biedt een antwoord.

Emmanuelle Job: “We komen ter plaatse voor een microscopisch onderzoek van onder meer de raamkozijnen, het ijzersmeedwerk, de bepleistering en het stucwerk. De opeenstapeling van verflagen, kalk, vernis of zelfs behang getuigen van de evolutie van het gebouw doorheen de geschiedenis. Ons onderzoek laat toe om uiteindelijk de ‘originele staat' of ‘referentiestaat’ van het decor te bepalen, en zo richting te geven aan het lastenboek van de architect die het restauratieproject leidt."

Behangpapier, unieke discipline in volle ontwikkeling

Met hun onderzoek naar de materialen en technieken van behangpapier hebben de experts van de cel een unieke expertise in huis die elders amper te vinden is. Ze analyseren ook de stijl van het behang. Op basis van al die gegevens kunnen ze behangpapier objectief dateren, toeschrijven en identificeren.

“Behang is een weinig bekend, maar essentieel onderdeel van de theoretische en praktische reconstructie van de geschiedenis van interieurs”, vertelt Wivine Wailliez. “Al sinds de oprichting van onze cel, in 2001, krijgen we er veel vragen over. In die beginjaren deden we een grondige studie van het behangpapier in Hôtel Dewez in Brussel, waar intussen het Museum van de Vrijmetselarij gehuisvest is. Het was het startpunt van de ontwikkeling van onze expertise. In 2006 tekenden we een overeenkomst met het Brussels Gewest over de inventarisering van behang dat in Brussel werd geproduceerd, gebruikt, ontdekt, bewaard of tentoongesteld. Daar hebben we ook een verklarende woordenlijst aan gekoppeld. Die inventaris wordt verder uitgebreid naar heel België.”

Het KIK wordt overigens geaccrediteerd door het Musée du Papier Peint van Rixheim (Frankrijk) als onderzoekscentrum voor behangpapier. Een mooie erkenning voor jarenlang onderzoek en publicaties.

Behang is een weinig bekend, maar essentieel onderdeel van de theoretische en praktische reconstructie van de geschiedenis van interieurs.

Wivive Wailliez, experte behangpapier

Kennis verspreiden

Met hun jarenlange expertise staan de specialisten van de cel garant voor de kwaliteit van de projecten en studies waar ze op werken. Daarnaast dragen ze graag bij aan de verspreiding van die kennis, zowel bij (toekomstige) vakgenoten als bij het grote publiek. Dat gebeurt onder meer via:

  • wetenschappelijke publicaties
  • populairwetenschappelijke publicaties
  • deelname aan symposia in binnen- en buitenland
  • lesopdrachten (nascholingen en masteropleidingen).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Job Emmanuelle
Emmanuelle Job
Verantwoordelijke

Onze experts

Wivine Wailliez