Ga verder naar de inhoud

Atelier muurschilderkunst

Het Atelier muurschilderkunst verricht pionierswerk op het gebied van interdisciplinaire onderzoek, preventie en conservering. De atelieractiviteiten zijn enerzijds gericht op wetenschappelijke studie en anderzijds op de praktijk.

Een behandelingsstrategie op maat

Opdrachtgevers schakelen ons vooral in voor onze gerichte expertise en toegang tot het interdisciplinaire onderzoekareaal binnen het KIK. De meeste van onze studies monden uit in pilootprojecten met een gedetailleerde behandelingsstrategie op maat van de problematiek van de muurschildering. Onze voorschriften worden niet alleen zorgvuldig getest, maar zijn ook wetenschappelijk onderbouwd. Daarbij is de expertise van onze collega’s van het Labo monumenten en monumentale decoratie en hun mobiele apparatuur onmisbaar. Zowel interne als externe specialisten leggen vaak een stukje in de complexe puzzel.

Een pilootproject biedt een solide blauwdruk met een praktisch stappenplan voor de conservatie-restauratie. In bepaalde gevallen voeren we ook de restauratiebehandeling zelf uit, of kan u beroep doen op ons voor de werfopvolging.

X028379 gold Web

Eerste aanspreekpunt

Ons atelier is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over muurschilderingen. We geven advies en bieden hulp bij complexe conserveringsvraagstukken en uitdagingen die bij de behandeling naar boven komen. Daarbij laten we ons leiden door de laatste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.

Wat we zoal doen:

  • de staat van bewaring beoordelen en aanbevelingen formuleren voor de behandeling
  • bestekken en offertes evalueren die aan de ethische E.C.C.O.-normen moeten beantwoorden
  • lopende behandelingsprojecten opvolgen
  • strategieën ontwikkelen voor een duurzame conservatie.

Voor vragen die buiten onze expertisedomeinen vallen, brengen we u graag in contact met andere specialisten of bevoegde instanties uit ons uitgebreide netwerk.

Identificatie en valorisatie

Door kunsthistorische (iconografie, stijl en datering) en materiaaltechnische onderzoeken (techniek, materialen en uitvoering) uit te voeren, bouwen we onze expertise almaar verder uit. Zo werken we op muurschilderingen uit verschillende periodes en op locaties over heel België.

Elke studie gaat gepaard met een uitgebreide fotoreportage. De beelden laden we op in BALaT, de online erfgoeddatabase. Zo zijn ze tegelijk een aanwinst voor de inventaris van ons Belgisch erfgoed en kan iedereen de muurschilderkunst in België ook van thuis ontdekken.

Shanna Caboz Cabeleira

We zetten volop in op innovatieve mobiele onderzoekstechnieken. Zo bestudeerden we de onderliggende lagen van de Laatste Oordeel-muurschildering in Aalst met infraroodreflectografie. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen pasten we bovendien ma-XRF scanning toe. Dat leverde essentiële informatie op over de uitvoeringstechniek van dit laatmiddeleeuws topwerk.

Shanna Caboz Cabeleira

Praktijkgericht onderzoek, delen van kennis en passie

Als atelier van een wetenschappelijke instelling zetten we onderzoeksvragen voor een optimale bewaring en behandeling van muurschilderkunst op de agenda. In samenwerking met universiteiten, kenniscentra en onderzoekslabo’s in binnen- en buitenland streven we naar praktijkgerichte en duurzame antwoorden waar de hele erfgoedsector baat bij vindt. Dat kan gaan van het consolideren van verpoederde kalkbepleisteringen, over het aanbrengen van beschermende coatings, tot de aantasting en kleurveranderingen van bepaalde pigmenten in middeleeuwse muurschilderingen…

De resultaten van onze behandelingen en onderzoeken delen we met collega-specialisten via vaktijdschriften, eigen publicaties en colloquia in binnen- en buitenland. Al even graag delen we onze passie voor de prachtige muurschilderingen in België met geïnteresseerden op ontmoetingsmomenten op de werf, bijvoorbeeld op de Open Monumentendagen of Erfgoeddag.