Ga verder naar de inhoud

Nieuws van het KIK

We houden je graag op de hoogte van wat er leeft in het Belgisch erfgoedveld.

20220922 Bonka KIK Preview2 09388

Beter inzicht in de vorming van metaaloxalaten in olieverflagen met het MetOx-project

10.11.2022

Licht, vochtigheid en restauratieproducten kunnen chemische reactiesin verfmaterialen veroorzaken. In sommige gevallen worden alteratieproducten zoals metaaloxalaten gevormd, die een grijze sluier kunnen vormen. Via het MetOx-project heeft het Labo polychromie van het KIK, in samenwerking met nationale en internationale partners, deze verschijnselen bestudeerd.

Lees meer
Ecpbanner

Erfgoed Challenge 2022

13.10.2022

Op dinsdag 11 oktober werd in het KIK de Erfgoed Challenge 2022 gelanceerd. Het KIK selecteerde voor deze tweede editie opnieuw zes erfgoedparels uit heel verschillende periodes en plaatsen in België. Elk met hun unieke verhaal, opbouw, stijl en noden belichamen ze samen de rijkdom en variatie van ons erfgoed. Stuk voor stuk verdienen ze de beste zorgen: een duurzame restauratiebehandeling, het optimaliseren van de bewaaromgeving, een betere publieksopstelling…

Lees meer
Het Fonds Bernard Gonda en Emily Vergnes

Fonds Vergnes steunt restauratie Rubens

13.10.2022

Het KIK is bijzonder verheugd te mogen aankondigen dat het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bereid werd gevonden om het interdisciplinair conservatie- en restauratieproject ‘Madonna met Kind, omringd door heiligen’, te financieren.

Lees meer
1066081 smallz

Rubensschilderij succesvol overgebracht naar het KIK

07.10.2022

Op woensdag 7 september 2022 werd het schilderij 'Maria met kind omringd door Heiligen', van de hand van Pieter Paul Rubens succesvol overgebracht naar het KIK. Hier start nu een interdisciplinair conservatie-restauratieproject.

Lees meer
20220310 Bonka KIK Online 06304x

Drieluik van Michiel Coxcie keert terug naar de Zavel

23.09.2022

Het drieluik "Verrijzenis van Christus met schenkers" van Michiel Coxcie is, na een uitgebreide studie en restauratie in het KIK, teruggeplaatst in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel.

Lees meer
Beffroi04

Cartografie van de stenen van het belfort van Tongeren

20.09.2022

Ons Labo monumenten en monumentale decoratie heeft de steensoorten van het belfort van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren in kaart gebracht met het oog op de restauratie ervan. Daarnaast werd er ook een onderzoek uitgevoerd naar de Euvillesteen, om de staat van conservering en behandelingsmogelijkheden te bepalen.

Lees meer
IMG 3890

Onze experten in een uitzending van 'Fake or Fortune?' op de BBC

31.08.2022

Het KIK verwelkomde een team van 'Fake or Fortune?', een programma van BBC One waarin de mysteries achter kunstwerken worden onderzocht. Presentator Philip Mould sprak met onze deskundigen Dr. Oliver Kik, Dr. Hélène Dubois en Nathalie Laquiere. Te bekijken op 13 september op BBC One.

Lees meer
DSC5893 small

Het digitaliseren van ons erfgoed, beeld voor beeld

24.08.2022

Onze databank BALaT geeft gratis toegang tot meer dan 850.000 foto's van het Belgische culturele erfgoed. Om onze kennis nog beter te delen, zijn verschillende teams in de weer met het verzamelen, bewaren en digitaliseren van beelden op verschillende dragers. We hebben Sander Raes ontmoet, digitaliseringsexpert in de eenheid DIGIT van het KIK.

Lees meer
IMG 03facingprovisoireavanttransport

Studie en conservatie van twee getroffen kunstwerken

14.07.2022

Erika Rabelo en Violette Demonty, conservators-restaurateurs in het Atelier polychrome houtsculptuur, vertellen over twee polychrome sculpturen uit het Museum voor Schone Kunsten en Keramiek in Verviers die na de overstromingen van juli 2021 naar het KIK werden overgebracht voor studie en conservatie.

Lees meer
KIKIRPA 01 troozglisedeprayoncrop

Oproep tot getuigenissen

14.07.2022 - door Robrecht Janssen

Voor de ontwikkeling van behandelingsvoorstellen, en ter voorbereiding op toekomstige crisissen, roept het KIK getuigen op om erfgoed, getroffen door de watersnoodramp van verleden jaar, te melden.

Lees meer
KIKIRPA 02 IMG 5366

Naar een strategische coördinatie om voorbereid te zijn op calamiteiten met een impact op het erfgoed

12.07.2022 - door Lionel Dutrieux

Estelle De Bruyn leidt de Cel duurzaamheid van het KIK. Zij legt uit waarom coördinatie essentieel is in een crisissituatie zoals tijdens de watersnoodramp van verleden jaar. Estelle vertelt over de rol van het KIK als facilitator en benadrukt het belang van een gezamenlijke voorbereiding op de toekomstige uitdagingen.

Lees meer
KIKIRPA 01 Prayon linges 20210826

De Cel preventieve conservatie in de frontlinie van de overstromingen

05.07.2022 - door Lionel Dutrieux

Françoise Collanges is wetenschappelijk medewerkster bij de Cel preventieve conservatie van het KIK. Dit team kwam als een van de eersten in aanraking met de catastrofes die zich vorig jaar, voornamelijk in Wallonië, hebben voltrokken.

Lees meer